Press "Enter" to skip to content

संपर्क

मुख्य कार्यालय

२५१ क, शनिवार पेठ, पुणे ४११०३०

फोन : ०२०/२४४८३०३१

ई-मेल : marathiprakashaksangh@gmail.com

कार्यालयीन कार्यवाह

सौ. वीणा पेशवे (९८८१४३५६८०) 

कामकाजाची वेळ

सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ११:०० ते ०२:००

सुट्टी : शनिवार – रविवार

अखिल भारतीय मराठी प्रकाशक संघांशी संपर्क करण्यासाठी कार्यलयात कार्यालयीन वेळेत संपर्क करा.