Press "Enter" to skip to content

ध्येय व धोरणे

अ.भा.मराठी प्रकाशक संघाची ध्येय व धोरणे

अखिल भारतीय मराठी प्रकाशक संघ ही एक व्यवसायिकांची संघटना असली तरी ती केवळ प्रकाशकांच्या हक्कांचा आग्रह धरणारी व त्यासाठी मागण्या करणारी संघटना नाही. मराठी प्रकाशन क्षेत्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी, व्यावसायिक पातळीवर शास्त्रीय व्यवस्थापन पद्धती रुजवून व्यावसायिकता जोपासण्याचा प्रयत्न व सामाजिक पातळीवर ग्रंथसंस्कृतीचे संवर्धन ही अखिल भारतीय मराठी प्रकाशक संघाची मूलभूत उद्दिष्टे आहेत. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी व्यावसायिकांचे प्रशिक्षण, प्रकाशन व्यवसायापुढील प्रश्नांसंबंधी संबधितांचे व ग्रंथ रसिकांचे प्रबोधन, मराठी ग्रंथांचा व वाचनवृत्तीचा प्रचार व प्रसार ही प्रमुख धोरणे आहेत. या धोरणांनुसार विविध उपक्रम अ.भा.म.प्रकाशक संघामार्फत राबविले जातात.