Press "Enter" to skip to content

ग्रंथनिर्मिती व दिवाळी अंक निर्मिती पुरस्कार पुरस्कृत करण्याविषयी!

नमस्कार!

मागील वर्षी उत्कृष्ट ग्रंथनिर्मिती/दिवाळी अंक निर्मिती पुरस्कार पुरस्कृत करण्याचे आवाहन प्रकाशक संघाने केले होते. पहिल्याच वर्षी या आवाहनाला आपल्यातील अनेक मंडळींनी प्रकाशक संघाबद्दल असलेल्या जिव्हाळा, आपुलकीने उत्तम प्रतिसाद देऊन एकूण १४ पुरस्कार पुरस्कृत केले होते, ही अतिशय उल्लेखनीय आणि कौतुकाची बाब आहे. त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे अगदी मन:पूर्वक आभार!

याही वर्षी आपल्या सर्वांना पुरस्कार पुरस्कृत करण्याचे आवाहन करत आहोत.

याबाबतचे सविस्तर निवेदन पुढे देत आहोत.

प्रकाशक संघातर्फे दर वर्षी विविध विभागांमध्ये पुस्तकांना व दिवाळी अंकांना निर्मिती पुरस्कार दिले जातात. केवळ प्रकाशकांना दिले जाणारे हे एकमेव आणि प्रतिष्ठित पुरस्कार आहेत हे आपण जाणताच.

हे पुरस्कार पुरस्कृत करण्याचे आवाहन प्रकाशक संघ संघाच्या सभासदांना करत आहे.

स्पर्धेसाठी आलेल्या पुस्तकांमधून खालील विभागात खालील पुरस्कार दिले जातात.

अनु. क्र. विभाग- पुरस्कार

(१) ललित- प्रथम/द्वितीय/उत्तेजनार्थ

(२) ललितेतर- प्रथम/द्वितीय/उत्तेजनार्थ

(३) संदर्भ- प्रथम/द्वितीय/उत्तेजनार्थ

(४) उपयुक्त व छंदविषयक- प्रथम/द्वितीय/उत्तेजनार्थ

(५) विज्ञानविषयक- प्रथम/उत्तेजनार्थ

(६) शिशुसाहित्य- प्रथम/उत्तेजनार्थ

(७) बाल साहित्य- प्रथम/उत्तेजनार्थ

(८) कुमार साहित्य- प्रथम/उत्तेजनार्थ

(९ अ) मुखपृष्ठ (प्रौढ)- प्रथम/द्वितीय/उत्तेजनार्थ

(९ ब) मुखपृष्ठ (बाल) – प्रथम/द्वितीय/उत्तेजनार्थ

(१० अ) प्रकाशक-लेखक (प्रौढ)- प्रथम/उत्तेजनार्थ

(१० ब) प्रकाशक-लेखक (बाल)- प्रथम/उत्तेजनार्थ

(११) जाहिरात व प्रसार- प्रथम/उत्तेजनार्थ

(१२) ग्रामीण/निमशहरी- प्रथम/द्वितीय/उत्तेजनार्थ

स्पर्धेसाठी आलेल्या दिवाळी अंकांमधून खालील विभागात खालील पुरस्कार दिले जातात.

अनु. क्र. विभाग- पुरस्कार

(१) विनोदी- प्रथम/द्वितीय/उत्तेजनार्थ

(२) ललित- प्रथम/द्वितीय/उत्तेजनार्थ

(३) विशिष्ट विषय- प्रथम/द्वितीय/उत्तेजनार्थ

(४) उपयुक्त व छंदविषयक- प्रथम/द्वितीय/उत्तेजनार्थ

(५) बाल-कुमार- प्रथम/द्वितीय/उत्तेजनार्थ

(६) संकीर्ण (इतर)- प्रथम/द्वितीय/उत्तेजनार्थ

(७) मुखपृष्ठ- प्रथम/द्वितीय/उत्तेजनार्थ

ज्या सदस्यांस असे पुरस्कार पुरस्कृत करावयाचे असतील, ते आपल्या इच्छेप्रमाणे पुरस्कारांची निवड करून ते पुरस्कार पुरस्कृत करू शकतात. आपण निवडलेल्या पुरस्काराच्या सन्मानचिन्हावर पुरस्कर्त्याच्या किंवा त्याने सुचवलेल्या व्यक्तीच्या नावाचा स्पष्ट उल्लेख असणार आहे. अशा प्रायोजकत्वाचे देणगीमूल्य रु. ३०००/- असेल. हे पुरस्काराचे प्रायोजकत्व एका वर्षासाठी असणार आहे. पुढील वर्षी पुन्हा देणगीमूल्य देऊन हे सदस्य आपले प्रायोजकत्व चालू ठेवू शकतील.

आपण आपल्या, आपल्या संस्थेच्या नावाने किंवा आपल्या आप्त/स्नेहीजनांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ त्यांच्या नावाने असे प्रायोजकत्व देऊ शकता. यामुळे पुरस्कार विजेत्याच्या सन्मानचिन्हावर या नावाची दीर्घकाळासाठी सन्माननीय नोंद नोंदवली जाणार आहे.

कार्यक्रमात कोणातर्फे- कोणाच्या नावाने- हा पुरस्कार आहे हे जाहीर केले जाईलच.

या उपक्रमास आपले प्रायोजकत्व देण्यासाठी कृपया आपल्या संघाचे प्रमुख कार्यवाह श्री. पराग लोणकर (९८५०९६२८०७) यांना कृपया संपर्क करावा ही विनंती.

आपल्या प्रायोजकत्वाबरोबर आपण सुचविलेल्या नावाची सन्मानचिन्हावर नोंद होण्याचे दृष्टीने कृपया येत्या २२ एप्रिल २०२३ संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत वरील क्रमांकावर तातडीने संपर्क करावा ही विनंती.

या संकल्पनेस यावर्षी मागील वर्षाहून अधिक प्रतिसाद मिळेल असा विश्वास वाटतो.

प्रमुख कार्यवाह.